Polityka Prywatności

I.    Postanowienia ogólne
1.    Operatorem Serwisu www.browarkleparz.pl (dalej: „Serwis”) jest Fracthon Zbożowa Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Krakowie 31-545 przy ul. Mogilskiej 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691370, NIP 6762534832 (dalej: „Operator Serwisu”, „Operator”, „Spółka”) adres e-mail: [email protected], numer telefonu: +48 517 707 717.

2.    Operator pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) Poprzez dane wprowadzane przez Użytkownika np. poprzez korzystanie z formularza kontaktowego.
b) Poprzez informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisu m.in.
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies;
- poprzez gromadzenie logów serwera www
c) poprzez korzystanie z Facebook Lead Ad w zakresie kampanii marketingowej.

3.    W przypadku zmiany zasad Polityki Prywatności Serwisu, Operator zobowiązuje się opublikować je niezwłocznie na tej podstronie.

II.    Informacje o plikach cookies
1.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne (głównie pliki tekstowe), zbierane i przechowywane podczas korzystania z serwisu w Pana/Pani urządzeniu końcowym. Pliki cookies umożliwiają rozpoznanie urządzenia użytkownika i dostosowują serwis do jego preferencji. Cookies zawierają unikalny numer, informacje o nazwie strony, z której pochodzą oraz informacje o czasie przechowywania ich na urządzeniu końcowym. Operator serwisu jest odpowiedzialny za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika oraz posiada do nich dostęp. 

2.    Pozyskiwane pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) Gromadzenia danych i tworzenia statystyk, dzięki którym Operator Serwisu może dokładnie zbadać w jaki sposób Użytkownicy przeglądają witryny internetowe wchodzące w skład Serwisu. Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics oraz Hotjar. Zbierane informacje pozwalają ponadto na poprawę działania poszczególnych elementów Serwisu.
b) Ustalenia profilu użytkownika w celu prezentacji spersonalizowanych reklam, pochodzących głównie z sieci Google. Google AdWords i inne narzędzia Google wykorzystują technologię „cookies”, w celu zapamiętania, jakie strony internetowe były odwiedzane z Panią/Pana urządzenia. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z plików cookies i korzysta z tych informacji w celu wyświetlania reklam na innych odwiedzanych przez Panią/Pana stronach. Operator Serwisu jako reklamodawca korzystający z usług Google nie ma dostępu do danych z ciasteczek zapisanych w ten sposób na Pani/Pana urządzeniu, ale może zlecać reklamy do wybranych przez siebie odbiorców, np. do wszystkich osób, które odwiedziły naszą stronę www w ciągu ostatnich 7 dni.
c) Ustalenia profilu użytkownika w celu prezentacji spersonalizowanych reklam na portalu Facebook. W Serwisie internetowym stosowany jest tzw. „piksel konwersji Facebooka”. Piksel Facebooka ma za zadanie śledzić odwiedziny i zachowanie użytkowników poruszających się po Stronie Internetowej. Dzięki temu możemy zlecać na portalu Facebook reklamy do tych osób, które były na Stronie Internetowej (remarketing) lub na poszczególnych podstronach witryny. Następnie Operator Serwisu otrzymuje od firmy Facebook jedynie dane statystyczne dotyczące skuteczności reklam, bez odniesienia do konkretnych osób. W ten sposób możemy sprawdzać skuteczność reklam w serwisie Facebook i Instagram w celach statystycznych i związanych z badaniem rynku. Jeśli posiada Pani/Pan konto w serwisie Facebook lub Instagram, informacje o ochronie danych można znaleźć na stronach: https://www.facebook.com/about/privacy/  oraz https://help.instagram.com/155833707900388

3.    W ramach niniejszego Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) "Session cookies" – sesyjne pliki cookies, inaczej zwane plikami tymczasowymi. Urządzenie końcowe użytkownika przechowuje je do momentu wyłączenia przeglądarki internetowej, opuszczenia strony internetowej czy wylogowania.
b) "Persistent cookies" – czyli stałe pliki cookies. W przeciwieństwie do tymczasowych plików cookies pliki stałe są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez okres określony w parametrach plików lub do czasu ich usunięcia.

4.    Pliki cookies przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane zarówno przez Operatora Serwisu jak i przez podmioty współpracujące z Operatorem.

5.    W przypadku umieszczenia w Serwisie linków do innych witryn internetowych Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść Polityki Prywatności na innych witrynach i zaleca, by niezwłocznie zapoznać się z nią po przejściu na inną witrynę.

6.    Usuwanie i blokowanie plików cookies
a) Każde oprogramowanie przeznaczone do przeglądania stron internetowych domyślnie zezwala na umieszczanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby automatycznie blokowała ona pliki cookies. Można również usunąć przechowywane pliki cookies w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje na temat blokowania i usuwania plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zastosowanie narzędzia Google Analytics można zablokować korzystając z wtyczki:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .
b) Jeśli Użytkownik ograniczy stosowanie plików cookies, wówczas niektóre funkcje Serwisu mogą działać niepoprawnie.

III.    Ochrona danych osobowych
1.    Administrator danych osobowych
Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fracthon Zbożowa Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Krakowie 31-545 przy ul. Mogilska 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691370, NIP 6762534832 (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem email: [email protected]

2.    Cele i podstawy  przetwarzania danych osobowych
a) W celu udzielenia odpowiedzi na zapytania złożone za pomocą formularza kontaktowego w Serwisie drogą mailową lub telefoniczną przetwarzamy następujące dane osobowe:
- Imię i nazwisko,
- Adres email,
- Numer telefonu.
b) Dane osobowe takie jak Imię i nazwisko, Adres email oraz Numer Telefonu są także zbierane i przetwarzane poprzez Facebook Lead Ads w celu marketingu oferty własnej oraz możliwości przedstawienia Użytkownikom oferty w kontakcie bezpośrednim.
Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych wskazanych w punkcie a) i b) jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dający podstawę do przetwarzania danych osobowych, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zapytanie nie dotyczy bezpośrednio naszej oferty i zaznaczył Pan/Pani oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdujące się pod formularzem, wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zezwalający na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. 
c) W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności w Serwisie przetwarza się następujące dane osobowe: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony. Podstawą przetwarzania powyższych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, umożliwiający przetwarzanie danych osobowych, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (uzasadniony interes Spółki stanowi poznanie aktywności użytkowników na stronie internetowej). 
d) W celu administrowania stroną internetową przetwarza się następujące dane osobowe: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu z serwisu. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i zastosowania powyższego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną przetwarzania danych w powyższym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, pozwalający na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych stanowi administrowanie stroną internetową). 

3.    Odbiorcy danych osobowych 
a) Przetwarzane przez Spółkę dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub decyzji właściwego organu.
b) Dane osobowe są przekazywane firmom współpracującym ze Spółką – w szczególności firmie hostingowej, firmie obsługującej stronie internetową oraz firmie prowadzącej kampanię mediowo-marketingową, w tym w szczególności w mediach społecznościowych, a także – poprzez pliki cookies - firmom z których usług reklamowych korzystamy (Google, Facebook). Mogą zostać przekazane również podmiotom świadczącym obsługę księgową lub prawną i techniczną. 

4.    Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich 
a) Spółka korzysta z usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Google, które ma siedzibę poza Unią Europejską, a w konsekwencji – zgodnie z RODO - są traktowane jak podmioty z państwa trzeciego. 
b) RODO przewiduje ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich. Ze względu na fakt, że nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania. 
c) Spółka zapewnia, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. (szczegóły dostępne pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl). 
d) Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem. 
e) W każdym momencie Spółka jest gotowa udzielić Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, szczególnie, jeżeli kwestia ta budzi Pana/Pani jakiekolwiek wątpliwości. 
f) W każdym momencie przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które zostały przekazane do państwa trzeciego. 

5.    Okres przetwarzania danych osobowych 
a) Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel przetwarzania. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
b) Dane osobowe są przetwarzane przez następujące okresy:
- trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy oraz podjęcia czynności prowadzących do jej zawarcia na żądanie osoby, której dane dotyczą;
- do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
- do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
- do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 30 lat - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

6.    Prawa osób, których dane dotyczą 
Posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do treści swoich danych – składa się ono z następujących elementów: potwierdzenie/zaprzeczenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przekazanie zestawu informacji odpowiadających obowiązkowi informacyjnemu, udzielenie dostępu do danych, wydanie kopii danych;
b) prawo ich sprostowania - składa się z prawa do sprostowania danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych;
c) prawo usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), polega na obowiązku usunięcia danych m.in. gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
d) prawo ograniczenia przetwarzania – polega na oznaczeniu przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania – jeśli prawo do przetwarzania danych zostało ograniczone, to takie dane można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego;
e) prawo do przenoszenia danych – składa się z możliwości otrzymania przez Panią/Pana w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jego dotyczących, a następnie przesłania danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe;
f) prawo wniesienia sprzeciwu – prawo sprzeciwu skutkuje zakazem dalszego przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą prawną przetwarzania danych był prawnie uzasadniony interes. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
g) prawo do cofnięcia zgody - co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – z prawa do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie można skorzystać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy [email protected]
h) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa.

7.    Wymóg podania danych osobowych 
a) Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług. 
b) Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie lub mailowo w sprawach związanych z udzieleniem odpowiedzi na złożone w formularzu kontaktowym zapytanie, konieczne jest podanie numeru telefonu oraz adresu email — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego lub mailowego.

IV.    Postanowienia końcowe
1.    W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. 
2.    Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 września 2019 roku.